Hải Dương chuẩn bị đấu giá khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp hơn 17.000m2

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương, hiện nay khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã được san lấp mặt bằng.

Ảnh nguồn: Doanh Nhân

UBND tỉnh Hải Dương mới đây đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Theo đó, khu đất đưa ra đấu giá thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ địa chính số 26 phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương (Hải Dương). Diện tích hiện trạng khu đất là 17.045m2, trong đó đất công trình hỗn hợp là 15.972m2; đất mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh + đường Hàm Nghi là 1.073m2 thuộc loại đất ở đô thị và đất thương mại, dịch vụ.

Hiện tại, khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã được san lấp mặt bằng. Mục đích sử dụng của khu đất là đất ở đô thị (xây dựng nhà chung cư), đất thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư được giao đất chung cư có thu tiền sử dụng đất theo thời hạn dự án; người nhận chuyển nhượng chung cư được quyền sử dụng lâu dài. Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình ngầm có mục đích kinh doanh: Nhà đầu tư được thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình ngầm có mục đích kinh doanh có thời hạn thuê đất 50 năm. Đất ở được giao theo thời hạn dự án đầu tư; người nhận chuyển nhượng nhà chung cư được sử dụng lâu dài.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, khu đất được quy hoạch là đất ở, đất thương mại, dịch vụ theo Quyết định số 4057 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Dương đến năm 2030; đã xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hải Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 239 ngày 16/02/2023.

Được biết ,khu đất cũng đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1582 ngày 28/5/2021, điều chỉnh cục bộ lần 2 tại Quyết định số 1383 ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Hải Dương; phù hợp Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74 ngày 13/01/2023.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan; tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt các nội dung khác đã được giao tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã được phê duyệt.

Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Hải Dương; các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 1632 ngày 9/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Nguoiquansat

Để lại bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết liên quan

Theo dõi chúng tôi

Bài viết mới nhất